Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №192 Дніпровської міської ради

 

Річний звіт про діяльність закладу

 

 

 

 

 

 

Звіт керівника

Комунального закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) комбінованого типу № 192

Дніпровської міської ради

М’ячиної Наталії Вікторівни

перед колективом і громадськістю

за 2022-2023 навчальний рік

 

 

Даний звіт зроблено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України  від 23.03.2005 №178
«Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних,
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічни колективом та громадськістю» .

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою,  поєднання державного і громадського  контролю за   прозорістю   прийняття   й  виконання  управлінських  рішень, запровадження  колегіальної  етики  управлінської   діяльності   у навчальних  закладах,  що  базується  на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Завдання звітування:

·         забезпечити   прозорість,   відкритість  і  демократичність управління навчальним закладом;·         стимулювати  вплив  громадськості на прийняття та виконання керівниками  навчальних  закладів  відповідних  рішень   у   сфері управління навчальним закладом.

 

Загальні  дані  про  ЗДО:

 КЗДО №192 ДМР  розташований за адресою: 49061, місто Дніпро, проспект Поля Олександра, 78-А. Розрахований на 160 місць, розташований у типовій двоповерховій будівлі в якому функціонує 8 груп. Заклад працює за 5–денним режимом роботи з 10,5-годинним перебуванням дітей.

 

Відомості

Показники

1.

Мова навчання

українська

2.

Кількість груп усього

8

Ясельні

1

Дошкільні

5

 

Спеціалізовані

2

3.

Режим роботи груп:

10,5 годин

4.

Кількість вихованців

111

5.

Кількість працівників усього

35

педагогічний персонал

19

обслуговуючий персонал

16

 

Склад  вихованців:

У 2022-2023 навчальному році було укомплектовано 8  груп (111 вихованців):

- 1 група  раннього віку - третього року життя;

- 1 група(інклюзивна) молодшогодошкільного віку - четвертого року життя;

- 2 групи ( інклюзивні) середнього дошкільного віку - п'ятого року життя;

- 2 групи спеціалізовані – з чотирьох до шести років (логопедичні);

- 2 групи ( інклюзивні)  старшого дошкільного  віку – шостого року життя.

 

Кадрове  забезпечення

КЗДО №192 ДМР укомплектований педагогічними кадрами: 1 в.о.директора, 1 вихователь – методист,  1 практичний психолог, 2 вчителя-логопеда, 1 музичний керівник, 4 асистента вихователя, 1 керівник  гуртка з петриківського розпису, 1 керівник з хореографії,  8 вихователів. Усього 19 педагогів. Загальна кількість працівників складає  35 осіб.

Освітній  рівень  педагогів:

 

Кваліфікаційний  рівень  педагогічних  працівників:

 

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу.

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу сприяє атестація, що проводиться згідно з перспективним планом атестації та курсової перепідготовки на 5 років. Під час атестації у КЗДО №192 ДМР проводилось  комплексне оцінювання педагогічної діяльності пед.працівників, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування он-лайн занять, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, їх участі у методичних заходах закладу,  проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

У 2023 році було атестовано 5 педагогів. За результатами атестації: Оксана ПЕРЕВЕРЗЄВА відповідає займаним посадам  вихователя - методиста, вихователя та раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічним званням «старший вихователь», «вихователь-методист»; Зоя РОМАНЕЦЬ відповідає займаній посаді  вихователя інклюзивної групи, отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІI категорії»; Олена НУРУЛЛІНА  відповідає займаній посаді  вихователя логопедичної групи та раніше присвоєному «11 тарифному розряду»; Наталія М’ЯЧИНА  відповідає займаній посаді  вихователя  інклюзивної групи, отримала кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; Катерина АБРАМОВА відповідає займаній посаді керівника гуртка та  раніше присвоєному «10 тарифному розряду».

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2022-2023 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

 

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

2

2

100

2.

Атестація

5

5

100

3.

Самоосвіта

19

19

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

19

19

100

 

Протягом всього навчального року педагоги постійно працювали над  підвищенням  професійного рівня, знайомилися з новинками методичної літератури, приймали активну участь у роботі  педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів, практикумів, майстер-класах, відкритих заходах, святах та розвагах.

Аналіз  освітнього  процесу:

 

Зусилля педагогічного колективу в 2022–2023 навчальному році було спрямовано  на вирішення таких завдань:

 

1. Формувати в дітей відчуття приналежності до своєї країни завдяки їхній участі в проєктній діяльності, святах, розвагах, виставках, конкурсах, майстер-класах громадянсько - патріотичного змісту.

2. Інтеграція в освітній процес сучасних методик, інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи ЗДО.

3. Формувати вміння дітей старшого дошкільного віку розв’язувати арифметичні задачі за допомогою  практичного  моделювання .

4. Працювати над 3 етапом програми (підсумковий) обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії  розвитку само ефективної особистості   в  освітньому   просторі 

Нової  української  школи».

 

Для розв’язання І річного завдання  було реалізовано наступні заплановані заходи:

{      Ø  Тематична педрада з національно-патріотичного виховання “ Україна -моя Батьківщина”;

{      Ø  Коучинг для педагогів : «Громадянсько- патріотичне виховання у контексті сьогодення»;

\      Ø  Семінар - практикум для педагогів «Все , що про «Сонячну Петриківку» знаємо,ми у квесті пригадаємо »;

{c    Ø  Практикум «Прокачай  українську»;

     Ø  Круглий стіл «Впровадження сучасних інноваційних технологій в освітньому процесі в умовах дистанційного, очного навчання в контексті національно-патріотичного виховання»;

{c   Ø  Практичне заняття«Асоціативні карти  в організації навчально - пізнавальної діяльності дошкільників»;

 Ø  Майстер – клас До Дня українського козацтва «Народні ігри для малятщонавчають і веселять»;

{     Ø  Майстер – клас до Дня  захисника та захисниці України з виготовлення окопної свічки для ЗСУ «Зігріваємо теплом наших сердець»;

       Ø  Майстер – клас До дня Козацтва «Підкова-оберіг»;  

       Ø  Майстер – клас  До дня Української писемності і мови «Книга знань»;

       Ø  Майстер – клас Дня української хустки   «Берегине моя, українська хустка»;

       Ø  {Майстер – клас  «Символ нового року – блакитне кроленя»;

       Ø  Майстер – клас  “ Різдвяна свічка – вогник надії та символ добра”;

{      Ø  Майстер – клас   «Різдвяний віночок»;

{      Ø  Майстер – клас  «Зимова композиція «Вертепна зірка »;

{c     Ø  Майстер – клас  «Українська піч»;

{c     Ø  Майстер – клас    до Дня Масляної «Млинець – символ Сонця»;

{c     Ø  Майстер - клас  до Дня єднання «Єднаємо серця»;

        Ø  Майстер–клас до До дня народження Т.Г.Шевченка "Тече вода з-під явора";

{c     Ø  Майстер – клас  «Великодня писанка»;  

{      Ø  Майстер - клас  до Дня Вишиванки  «Вишиванка – символ Батьківщини, дзеркало народної душі».

Для розв’язання ІІ річного завдання було проведено заходи:

Ø  Підсумкова педрада: «Результати ефективності вибраних форм і методів організації освітньої та методичної роботи»;

Ø  Майстер-клас: «Технологія створення мультимедійної презентації до творчого звіту (заняття)»;

Ø  Воркшоп: Формуємо базові цифрові навички педагога  з "Videomaker" - актуальним i реальним  помічником  в організації освітньої роботи з дошкільниками;

Ø  Практичне заняття: «Цифрові інструменти - помічники в організації дистанційної роботи в ЗДО»;

Ø  Майстер – клас  Google Class room“  та Ресурси для відеоконференцій “Google Meet,Zoom;

Ø  Майстер-клас «Музичні нейроігри - знахідка для дистанційного навчання»;

Ø  Круглий стіл «Як формувати власну емоційну безпеку в умовах війни»;

Ø  Практичний тренінг «Збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій: як правильно надати домедичну допомогу»;

Ø  Практичне заняття: Корекційні ігри для дітей з особливими мовленнєвими потребами : «Із Су-джок  м’ячиком граємо-малюкам мовлення запускаємо»;

Ø  Майстер-клас «Інноваційна техніка “картки Проппа”– своєрідний конструктор для навчання дітей дошкільного віку творчому оповіданню»;

Ø  Майстер-клас “Емоційний бізікуб” - посібник для комплексного розв’язання завдань;

Ø  Практичне заняття «EQ-фітнес, або 4 способи розвивати емоційний інтелект»;

Ø  Майстер-клас «Лего-казкарня». Створення предметів за зразком та включення їх  у зв’язну розповідь;

Ø  Практичне заняття: «Римовані таблиці як дидактичний посібник для автоматизації звуків», «Теорія вільних матеріалів і розвиток креативності», «Корекційні ігри для дітей з особливими мовленнєвими потребами. Із цеглинками граємо-мовлення розвиваємо»; 

Ø  Лепбук «Сонячна Петриківка»  як інструмент реалізації практичного та творчого навчання дітей дошкільного віку  петриківським розписом; «Нон-фікшн для дітей: що, як, для чого»;

Ø  Колективні перегляди педагогічного процесу: інтегровані заняття з використанням інноваційних технологій : мнемотехніки, коректурних таблиць, інформаційно-ігрова технологія за методикою Н.В. Гавриш;   С.М. Лисенкової; К.Л. Крутій;  кіл Луллія, наочного моделювання, біоенергопластики, ТРВЗ та РТУ технології, ігрові  інтерактивні технології, інформаційно-комунікаційні технології, логічні блоки Дьєнеша, палички Кюізенера, ігровий сендплей за К.Юнг, кубики Блума, кубики Рорі; лялька-персона, здоров’язбережувальні – елементи казкотерапії, кольоротерапії, арт-терапії, пісочна терапія, аква-терапія, психогімнастика, пробуджувальна, дихальна, зорова та пальчикова гімнастика, самомасаж, ейдетика, графомоторика, ігри Нікітіних, методика Л.Зайцевої; Геоборд – математичний планшет  (автор Калеб Гатегно), LEGO-технологія ― чарівні цеглинки успіху;

Ø  Інформ – дайджест «Програми інноваційні технології, програмно-методичні комплекси для дошкілля в освітньому просторі України».

 

Для розв’язання ІІІ річного завдання було  реалізовано заплановані заходи:

 

Ø  Тематична педрада: «Моделювання у розвитку математичних уявлень дошкільнят»;

Ø  Практичні заняття з педагогами “Ігри математичні – цікаві та незвичні”, “Асоціативні карти в організації навчально - пізнавальної діяльності дошкільників”;

Ø  Консультація-гра «Народні ігри математичного змiсту для малят що навчають і веселять»;

Ø  Практичне заняття «Математичний диктант — метод  моніторингу компетентності дітей»;

 

Методична робота

              Методична робота протягом 2022 – 2023 навчального року була спрямована на виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти від 12.01.2021 №33) та пріоритетних завдань ЗДО, всебічне підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагога та зростання творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому. Педагоги дошкільного навчального закладу враховували пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти:

 

v  Впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання;

v  Гуманізація освітнього процесу;

v  Орієнтація на активнее проходження дитиною кожного вікового періоду дошкільного дитинства;

v  Впровадження інноваційних освітніх технологій;

v  Інтегрований підхід до організації та змістуосвіти;

v  Забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками   безперервної освіти;

v  Взаємодія суспільного і родинного  виховання.

На жаль, війна в Україні внесла корективи у виконання запланованих заходів.  У зв’язку із введенням воєнного стану  освітній процес здійснювався дистанційно за синхронною та асинхронною формою навчання.

 

Питання дистанційної форми організації освітнього процесу у КЗДО №192 ДМР  цього навчального року набуло особливої актуальності. Через те, що  діти не мали змоги відвідувати заклад дошкільної освіти педагоги  докладали і продовжують докладати максимум зусиль, щоб продовжити всебічний розвиток дитини, незалежно від обставин. Тому вихователем-методистом Переверзєвою О.В.  та в.о.директора М’ячиною Н.В. у вересні 2022р  було проведено майстер – клас  “GoogleClassroom  та “Ресурс для відеоконференцій “GoogleMeet”, “Zoom”, на якому поділилися досвідом дистанційної роботи з педагогами; проаналізували технічні та методичні аспекти проведення занять в онлайн-режимі. Педагоги відзначили позитивні аспекти проведення батьківських зборів та інших форм роботи з дітьми та батьками у формі відеоконференцій, адже вони дозволяють вирішувати поточні питання всіх учасників освітнього процесу. Педагоги  систематично розміщували розвиваючі відео, фрагменти занять, майстер-класи, рекомендації для батьків на платформі classroom, на сторінці закладу у Фейсбуці.

    Велика увага в освітній діяльності закладу приділялася національно-патріотичному вихованню дошкільників: відзначалися державні, релігійні свята та свята календарного циклу, звичаї та традиції українського народу,   розваги, флешмоби, майстер-класи музично-естетичного напряму.

  В організації освітнього процесу вагоме значення мала діяльність  психологічної служби  КЗДО №192 ДМР, що  була зосереджена на таких завданнях:

 • Діагностика та корекція пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, профілактика негативних проявів у поведінці дошкільників;
 • Психологічний супровід освітньої діяльності педагогів старших груп щодо підготовки дітей до навчання у школі;
 • Надання  індивідуальних та групових консультацій батькам дітей різних вікових груп та педагогам з питань ефективного виховного впливу на дітей з метою виховання гармонійно ,- розвиненої особистості;
 • Формування психологічного здоров’я дошкільників як складової здоров’я людини в цілому;
 • Створення умов для психологічної єдності з іншими, позитивного спілкування, для активного прояву внутрішньої психологічної активності;
 • Формування позитивної мотивації у дітей щодо збереження та зміцнення власного здоров’я;
 • Корекція емоційних труднощів дошкільників (тривожність, агресивність, низька самооцінка) та збагачення емоційної сфери позитивними емоціями;
 • Формування знань у батьків та педпрацівників про психологічне здоров’я та шляхи його збереження та зміцнення.

 

Головними завданням практичного психолога протягом року були:

Ø  Повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу;

Ø   Формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;

Ø  Ознайомлення педагогів та батьків, здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини; адаптація дітей до умов дошкільного навчання;

Ø  Профілактика наслідків стресових станів;

Ø  Психолого-педагогічне просвітництво батьків з питань розвитку, навчання та виховання дітей в умовах здобуття дошкільної освіти вдома в умовах воєнного стану;

Ø  Корекційно – відновлювальна робота з дітьми, які віднесені до категорії групи ризику.

У період дії воєнного стану практичним психологом було створено ефективну систему просвіти для педагогів.

 

Надавалися  консультації:

{c        ü  «Як встановити контакт з дитиною, що пережила травматичний досвід»;

{c        ü  «Позитивне мислення»;

{c        ü  «Використання казкотерапії у роботі з дошкільниками»;

{c        ü  «Креативність та як її розвивати» (тест Н. Холла «Визначення рівня емоційного інтелекту);

{c        ü  «Як формувати власну емоційну безпеку в умовах війни».

Майстер-класи:

ü  «Емоційний куб – посібник для комплексного розв'язання завдань в освітньому процесі»;

ü  «Малювання мандал кавою-корисно та пізнавально»;

ü  Майстер-клас «EQ – фітнес, або чотири способи розвивати емоційний інтелект».

Особливо цікавими та ефективними для засвоєння знань, профілактики наслідків стресових станів та розвитку пізнавальних процесів дітей  були надані  заняття з використанням:

Терапевтичних казок «Мишеня Тім не хоче спати»; «Чудодійні краплі»; «Чому мамі треба все розповідати?»;

Арт-терапевтичних вправ «Мій настрій»;«Солоне малювання»; «Кольоровий тиждень яскравих емоцій та відчуттів»;

Релаксаційних вправ «Метелик»; «Небо»; «Повітряні кульки»; «Сонячний зайчик»; «Пташка»; «Чарівний сон»;

Вправ для розслаблення та зняття стресу під час повітряної тривоги «Крокуй до укриття»;

Дидактичних ігор «Продовж за аналогією»; «Пори року. Що зайве?»; «Знайди тінь»; «Обери тваринку»; «Форми»; «Назви одним словом»;

Музично-ритмічних вправ з елементами пальчикової гімнастики «Коник»;Дихальна гімнастика «Кораблик»;

Пальчикових ігор:«Їжачок»; «Наші ручки»; «Квіти»; «Павучок»;«Жучок»;

Арт-терапевтичних вправ «Мій настрій»; Солоне малювання;

Онлайн - заняття «Цікавинки для уважної дитинки»; «Розумні вправи для дітей»; «В гостях у мудрої сови»; «Бджілка яка хоче знати все»; «Як підготувати дитину до школи».

Провела діагностику зі  стресостійкості  методика «Стрес-тест».

 

До логопедичної групи у 2022-2023 навчальному році було зараховано 10 дітей. Загальна кількість дітей що відвідують логопедичні групи – 23 дитини (10 - середній дошкільний вік- група №8 та 13 - старший дошкільний вік, група №7).

На підставі результатів логопедичного обстеження вчителем-логопедом Троцковець С.А. було складено річний та календарні  плани.  Протягом року здійснювались фронтальні, групові та індивідуальні заняття з питань лексико-граматичного розвитку, фонетико-фонематичного розвитку та навчання грамоті, корекції звуковимови. Логопедична робота здійснювалась за такими фаховими програмами: Трофименко Л.Г. «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» та середнього дошкільного віку із ЗНМ, Ю.В. Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ», Ю.В. Рібцун «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ФФНМ», «Навчально-методичний посібник для дітей з порушенням мовлення».

      Сучасна логопедична практика характеризується пошуком та впровадженням нових, інноваційних та ефективних технологій, які б допомогли оптимізувати логопедичний процес та допомогли досягнути максимально можливого успіху в подоланні мовних труднощів. Стійких результатів можна досягти лише за умов творчого запровадження педагогічних інновацій і провідних педагогічних технологій, пошук сучасних форм і методів роботи, а саме: арт-терапевтичні технології – музикотерапія, казкотерапія, ізотерапія, дихальні та кінезіологічні вправи, суджок терапія, технології логопедичного (самомасажу) та пальцевого масажу з використанням різноманітних предметів та матеріалів, технологія критичного мислення, дослідницькі ігри (Steam освіта), мнемотехніка, біоенергопластика, сміхотерапія, відео-екскурсії, сінквейн,  інтерактивні технології. Логопед залучався до методичних заходів: свят, батьківських зборів, педагогічних рад, майстер-класів, круглих столів, тренінгів, коучингів, семінарів, практичних занять тощо.

Проводилась консультативна робота з пед. колективом:

1)      Майстер-клас «Корекційні ігри для дітей з особливими мовленнєвими потребами: «Із Су-Джок м’ячиком граємо малюком мовлення запускаємо»;

2)      Практичне заняття на тему: «Корекційні ігри для дітей з особливими мовленнєвими потребами. Із цеглинками граємо – мовлення розвиваємо»;

3)      Майстер-клас «Лего-казкарня».Створення предметів за зразком та включення їх у зв’язну розповідь.;

4)      Майстер – класі «Ресурс для відеоконференцій  «Zoom» - помічник в організації дистанційної роботи в ЗДО»

 

Проводилась консультативна робота з асистентами вихователів:

 • «Інтелектуальний розвиток дошкільників – поради для батьків»;
 • «Мнемотехніка, як засіб розвитку зв’язного мовлення»;
 • «Вплив фольклору на розвиток мовлення дітей дошкільного віку»;
 • «Ігротека у колі сім’ї»;
 • «Важливість правильного дихання»;
 • «Міогімнастика»;
 • «Різновиди дихальної гімнастики»;
 • «Як організувати логопедичне заняття вдома»

 

Вчитель-логопед Троцковець Софія Андріївна постійно взаємодіяла з родинами вихованців стосовно питань корекційно-відновлювальної роботи.

У період дії воєнного стану вчителем-логопедом було створено ефективну систему просвіти  батьків на платформі classroom,zoom: консультації,поради,пам’ятки,бюлетені,чек-листи:

ü  «Розвиток мовлення дітей 4 – 5 років»;

ü  «Використання прийомів моделювання у розвитку зв’язного мовлення у дітей»;

ü «Мнемотехніка для дошкільників»;

ü  «Вплив фольклору на розвиток мовлення дітей дошкільного віку»;

ü  «Формування зв’язного мовлення у дітей»;

ü  «Розвиток дрібної моторики рук у дітей дошкільного віку»;

ü  «Практичні рекомендації для підготовки дитини до школи»;

ü  «Роль сім'ї у розвитку мовлення дітей»;

ü  «Секрети створення мовного середовища вдома»;

ü  «Артикуляційні вправи - корисні та цікаві»;

ü  «Логопедичний путівник для батьків»;

ü  «Ігри в слова для сучасних дітей»;

ü  «Добірка мобільних застосунків для розвитку мовлення дитини»;

ü  «Мовленнєве дихання. Ігри»;

ü  «Як організувати логопедичне заняття вдома»;

ü  «Чому так важлива артикуляційна гімнастика»;

ü  «Логопедичний путівник для батьків»;

ü  «Використання ейдетичних прийомів на логопедичних заняттях»;

ü  «Артикуляційні вправи - корисні та цікаві»;

ü  «Різновиди дихальної гімнастики»;

ü «Міогімнастика»;

ü  «Лікують звуки»;

ü  «Як організовувати логопедичні заняття вдома»;

ü  «Як аденоїди впливають на мовлення?»;

ü  «Спільна робота логопеда і батьків, для досягнення кращого результату логопедичних занять» ;

ü  «Логопедичні поради батькам дітей з порушенням мовлення»;

ü  «Граємо всюди»;

ü  «Загальні правила мовної поведінки батьків»;

ü  «Мовленнєва пам’ятка-порадниця»;

ü  «Розвиваємо мовлення на прогулянці, у парку, на дитячому майданчику»;

ü  «Як дитинівідчути себе впевненою»;

ü  «Спілкування з дітьми»;

ü  «Гаджети в житті дитини»;

ü  «Вплив словесних дидактичних ігор та для дрібної моторики рук на розвиток мови дошкільників».

 

Упродовж 2022/2023 навчального року у КЗДО№192 ДМР організовано працювала команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в ЗДО.

 

 У КЗДО №192 ДМР функціонує 5 інклюзивних груп, які відвідували шестеро дітей   дошкільного віку з особливими освітніми потребами:

 

Згідно протоколу  засідань команди  психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами для кожної дитини було розроблено індивідуальну програму розвитку дитини, яка включала в себе індивідуальний навчальний план з прописаними розвивальними та коригувальними заняттями згідно психолого-педагогічного  висновку ІРЦ. Освітній процес вихованців здійснювався за розкладом групи та індивідуальним розкладом психолого-педагогічних (заняття з психологом) та корекційно-розвиткових занять( з вчителем-логопедом,вчителем-дефектологом).

 Протягом  навчального року асистентами  вихователя :Кулішенко Л.В., Гущиною Я.В., Якименко О.А., Божко Г.В. велося спостереження за розвитком дітей, фіксувалися фізичні та інтелектуальні, емоційні, соціальні досягнення дітей. З вересня 2022 року по травень 2023року  проводився моніторинг знань, умінь і навичок вихованців, вносили корективи до ІПР дітей.

 

Моніторингове дослідження визначення рівня досягнень дітей

Проведення моніторингових досліджень здійснювалось відповідно до нормативних документів, наказів з метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно за 7 освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти. Вихователями було проведено контрольно-підсумкові он-лайн заняття, результати яких фіксувались у картках спостереження відповідно до визначених критеріїв оцінки досягнень дошкільників.

Результати моніторингу було висвітлено на  підсумковій педраді  і згідно них прийнято рішення:

§  На основі попередніх спостережень за дітьми, аналізу результатів діяльності здобувачів освіти вихователям старших груп зробити відповідні висновки та визначити завдання для здійснення індивідуальної роботи  для підвищення основних показників життєдіяльності дошкільників (у дистанційній формі).

§ Надавати перевагу індивідуальним формам роботи з дітьми, які мають середній рівень засвоєння вимог програми, розвитку психічних процесів та  не систематично  виходили на зв’язок в онлайн -режимі.

§  Надати рекомендації батькам щодо оволодіння дітьми знаннями, уміннями та навичками перед навчанням у школі.

 

Охорона праці та безпека життєдіяльності

 

Робота з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 2022-2023 навчальному році набула особливої актуальності через воєнний стан в Україні.

Діяльність адміністрації було спрямовано на виховання в учасників освітнього процесу закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій; формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки в умовах воєнного стану.

У закладі проводиться систематична робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту. Оновлено відповідно до сучасних реалій посадові інструкції для педагогічних працівників з комплексом завдань з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту в умовах правового режиму воєнного стану. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з учасниками освітнього процесу з техніки безпеки.

Відповідно до річного плану роботи у закладі протягом року були проведені «Тижні безпеки дитини» (жовтень, квітень, серпень), «Тижні дорожнього руху» (листопад, травень), метою яких є: закріпити у дітей уявлення про можливі небезпечні ситуації природного, техногенного, медичного, біологічного характеру, поліпшити якість освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя, відпрацювати алгоритм поведінки дошкільників в умовах виникнення надзвичайних ситуацій під час воєнного стану.

 

Робота з батьками

Протягом року планомірно проводилась робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. Батьки мали змогу спостерігати за організацією роботи закладу, знаходити відповіді на запитання щодо виховання і розвитку дітей на сайті закладу, в мережі facebook, платформі classroom, які постійно оновлювались та поповнювались матеріалами. Але відчутна відсутність очних заходів закладу спільно з батьками.

Таким чином, методичною службою КЗДО №192 ДМР ефективно вирішувалося ряд основних завдань у 2022/2023 навчальному році:

 

 • Забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація освітнього процесу та розвивального простору в ЗДО в умовах воєнного стану в Україні;
 • Створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду;
 • Виявлення перспективного педагогічного досвіду у колективі закладу дошкільної освіти і за його межами, враховуючи особливості діяльності ЗДО в умовах воєнного стану, сприяння його вивченню, узагальненню та впровадженню у практику  роботи;
 • Здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у закладі, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня її обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) її заявлениим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей;
 • Надання практичної допомоги педагогам-початківцям та іншим педагогічним працівникам в т. ч. у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки;
 • Пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії закладу дошкільної освіти із сім’ями вихованців, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань цілісного всебічного розвитку дітей, популяризації роботи ЗДО в умовах воєнного стану в Україні.
 • Поповнення фондів нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/або електронних носіях, наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури, періодичних педагогічних видань, аудіо-, відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної наочності, а також зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.
 • Поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів,   картотек на електронних та паперових носіях) з питань змісту дошкільної освіти, організації освітнього процесу, психолого-педагогічних досягнень, наповнення методичного кабінету. 

 

 

 

 

 

 

 

В.о. директора КЗДО №192 ДМР                         Наталія М’ЯЧИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

в.о. директора Мячиної Наталії Вікторівни

перед колективом і громадськістю

Комунального закладу дошкільної освіти  (ясла-садок)

комбінованого типу № 192

Дніпровської міської ради

за 2021-2022 навчальний рік 

 

 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. №178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом дошкільної освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління.

Загальні відомості про КЗДО №192 ДМР

Комунального закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу № 192 ДМР розташований за адресом: 49061,  місто Дніпро, проспект О. Поля, 78-А. Режим роботи закладу з понеділка по п’ятницю, 10, 5 годин; з 7.30 до 18.00 . Не робочі дні: вихідні та святкові. Проектна потужність - 160 місць. Заклад розташований у типовій двоповерховій будівлі в якому функціонує 8 груп. З них 1 група раннього віку , 7 груп дошкільного віку з яких 2 логопедичні і 1 інклюзивна.

Головна мета діяльності дошкільного навчального закладу:

 • створення належних умов  для  отримання дітьми  якісної дошкільної освіти;
 • забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному закладі;
 • сприяння  умов для гармонійно розвиненої особистості та реалізація індивідуальних творчих  потреб;
 • сприяння всебічному  розвитку : фізичного, розумового і духовного життєво компетентної особистості дитини, формування фізичної, психологічної готовності до нової соціальної ролі;
 • допомога дітям в реалізації їх природного потенціалу;
 • орієнтація на загальнолюдські та національні цінності.
 • забезпечення корекційної спрямованості освітнього  процесу для дітей з вадами мовлення і психологічного розвитку;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

КЗДО  несе відповідальність перед батьками, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну  освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у  межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
 • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

КЗДО № 192 ДМР працює за наступними напрямками:

 • художньо – естетичний;
 • корекційно – розвивальний, відновлювальний.

 

Заклад працює за 5-денним режимом роботи з 10,5 - годинним перебуванням дітей. КЗДО  №192 ДМР    здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), Постанови МОЗ України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 21.05.2020 р. №25, листів Міністерства освіти і науки від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році», від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 09.12.2019 № 1/9-750 «Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти», від 23.04.2020 № 1/9-219 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину», від 22.05.2020 № 1/9-269 «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалів ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОVID-19», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», Статуту закладу, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та річного плану роботи. Починаючи з 22.05.2020 року організація роботи закладу, у т.ч. і освітня діяльність з дітьми, відбувалася відповідно до Правил роботи КЗО «ДНЗ №192 «Мрія» ДМР в умовах карантинних обмежень, складених відповідно до Постанови МОЗ України від 21.05.2020 р. №25 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у  закладах дошкільної освіти на період карантину у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».

Аналіз результатів освітньої  роботи КЗДО №192 ДМР

за  2021 - 2022   навчальний рік .

Кадрове забезпечення:

КЗДО  укомплектований педагогічними кадрами: 1 директор, 1 вихователь – методист,  1 практичний психолог,  2 вчителя-логопеда, 1 музичний керівник, 1- асистент вихователя,1 керівник  гуртка з петриківського розпису, 1 керівник з хореографії ,  10 вихователів. Усього 18 педагогів. Загальна кількість працівників складає  34 осіб

Згідно із  Статутом у дошкільному навчальному закладі провідною є українська мова навчання і виховання дітей.

        Адміністрація дошкільного навчального закладу активно працює над формуванням освітнього іміджу та професійної компетентності педагогічного колективу.

Освітній рівень педагогічних працівників:

 

 

Фаховий рівень педагогічних працівників:

 

 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Вид діяльності

Планова кільк. педагогів

Фактична

кільк.педагогів

 

%

1.

Курси підвищення кваліфікації

6

6

100

2.

Атестація

1

1

100

3.

Самоосвіта

19

19

100

4.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

19

19

100

 

У 2022 році був атестован 1 педагог. За результатами атестації музичний керівник О.Ю. Мудрик відповідає займаній посаді, отримала педагогічне звання « вихователь-методист ».

Перспективний план підвищення кваліфікації та проведення атестації педпрацівників закладу на 2021-2022н.р. виконано на 100%.

       Протягом всього навчального року педагоги постійно працювали над самоосвітою, підвищенням свого професійного рівня, знайомилися з новинками методичної літератури, приймали активну участь у роботі  педагогічних рад, семінарів, семінарів-практикумів, практикумів, майстер-класах, огляд-конкурсах , відкритих заходах, святах та розвагах .  З   метою  підвищення  теоретичного  рівня та фахової  підготовки  колективу,  були придбані  новинки  методичної  літератури,  наочні  матеріали,  розвивальні та  дидактичні  ігри,  які  шляхом  самоосвіти  педагоги опрацьовували  протягом  навчального  року.

 

             Зусилля педагогічного  колективу   в  2021 – 2022  навчальному році  було  спрямовано  на  вирішення  таких  завдань:

 

1.Забезпечити впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

2. Працювати над впровадженням в освітній процес сучасних методик, інноваційних та інформаційно - комунікаційних технологій як складової процесу модернізації освіти.

3. Формувати  логіко-математичний розвиток  дітей дошкільного віку шляхом впровадження сучасних методик, інноваційних технологій в освітньому процесі.

4. Працювати над програмою обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії  розвитку   самоефективної особистості  в  освітньому  просторі  Нової  української  школи»

 

    • конкретизація завдань проєкту на рівні регіону та  педагогічного колективу, планування роботи семінарів, педрад, творчих груп, створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності вихованців різного віку, визначення показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності  педагогічного колективу до роботи у проєкті, організація психолого-педагогічних  семінарів, вебінарів, творчих груп у звичайному та дистанційному режимах;                                                                             

   • наукове обґрунтування моделі освітнього закладу з гнучкою організацією освітнього  процесу (традиційне, дистанційне, змішане навчання), розробка відповідних проєктів  на рівні установи, координація діяльності методичної служби  в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних  кадрів;                                                                                                               

 • розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу, конкретного  педагога, спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості, масове  запровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам, накопичення досвіду управління інноваційними процесами у нових реаліях освітньої  діяльності.

 

Методична робота

           Методична робота протягом 2021 – 2022 навчального року була спрямована на виконання завдань Базового компоненту дошкільної освіти          (Державний стандарт дошкільної освіти від 12.01.2021№33) та пріоритетних завдань КЗДО, всебічне підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного вихователя та зростання творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

       Головним завданням методичної служби було створення якісних умов щодо забезпечення функціонування життєво компетентної особистісно орієнтованої моделі освітнього процесу, надання пріоритетності індивідуальному розвитку і компетентнісному підходу.

       Під керівництвом адміністрації та методичної служби педагогічний колектив здобув оновлений освітній імідж, створив сучасне розвивальне полікультурне середовище в ДНЗ і впроваджував інноваційні освітні технології в педагогічний процес.

Зміст методичної роботи в закладі будується на основі чинних державних документів про освіту, науково – педагогічних досліджень, інструктивно – методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи. У річномуплані виконані заплановані заходи щодо впровадження чинних, парціальних та додаткових програм.

Плануючи роботу своєї вікової групи, вихователі враховують вимоги програми, річний план і режим роботи дошкільного навчального закладу, мережу організованої музичної, фізкультурно-оздоровчої, гурткової діяльності. Педагоги закладу розглядають перспективне та календарне планування як єдиний, нерозривний процес, складові якого взаємопов’язані за змістом. Перспективне планування служить основою календарного.

   Педагогам при плануванні освітнього процесу   з дітьми дошкільного віку надається право творчого підходу щодо організації   діяльності з дітьми.

 Педагоги дошкільного навчального закладу враховували пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти:

 

 • впровадження в освітній процес новітніх технологій;
 • впровадження особистісно орієнтованої моделі виховання;
 • гуманізація освітнього процесу;
 • орієнтація на активне проходження дитиною кожного вікового періоду дошкільного дитинства;
 • впровадження інноваційних освітніх технологій;
 • інтегрований підхід до організації та змісту освіти;
 • забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками   безперервної освіти;
 •   взаємодія суспільного і родинного виховання.

 

        Організуючим центром методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному навчальному закладі є методичний кабінет. Це – творча педагогічна майстерня методичної допомоги педагогічним працівникам подолати труднощі в роботі з вихованцями й батьками, забезпечити їх методичними новинками і знахідками, удосконалити  психолого – педагогічну та професійну підготовку педагогів щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

       В кабінеті створено всі необхідні умови для проведення роботи з педагогічним колективом, підвищення їх педагогічної майстерності.

         Приміщення методичного кабінету умовно розділено на кілька функціональних зон:

 • інформаційно – технічної підтримки,
 • науково – методичного забезпечення,
 • інформаційного забезпечення,
 • самоосвіти.

        У КЗДО складено графік роботи методичного кабінету, циклограма роботи вихователя-методиста. Окремо визначені дні та години для індивідуальних консультацій педагогів, батьків, для самостійної роботи педагогічних працівників у методичному кабінеті.

       Підвищенню педагогічної майстерності педагогів по забезпеченню оптимальних умов для успішного навчання, виховання та самореалізації особистості дитини сприяють методичні заходи теоретичної та практичної спрямованості. Однією з форм методичної роботи є надання інформації для педагогів через інформаційний стенд «Методичний вісник», в якому відображено різноманітна тематика: графік проведення колективних переглядів, школи передового педагогічного досвіду, графік атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників, дані про кадри, співпраця з родинами, матеріали співпраці зі школою, сітка занять, річні завдання, оперативна інформація.

У кабінеті зібрано матеріали для роботи з батьками: методичні рекомендації, зразки папок-пересувок, тематика консультацій та бесід, рекомендації, пам’яток щодо проведення  інтерактивних  форм  роботи з  батьками. 

Анкетування щодо виявлення результатів  діяльності  педагогів  з  оновлення  змісту  освітнього процесу показало такий  рівень  потенційних  можливостей:

80 % педагогів працюють  над  зміною  змісту  освіти  і  його  дидактичним  забезпеченням,  останні – мають  труднощі і тому  частково  виконують  завдання  вище окресленого  напряму.

15 % вихователів  мають  первинну  обізнаність  щодо   новітніх  технологій;

85 % педагогів  прагнуть  удосконалити  рівень  своїх  умінь  і  теоретичних  знань;

90  %  вихователів  приділяють  достатню  увагу  індивідуальній  роботі  з  дітьми.

       У методичному кабінеті зібрано матеріали з досвіду роботи педагогічних працівників. Це доповіді підготовлені для виступів на педрадах, семінарах, практикумах, зразки планування, методичні рекомендації, матеріали обстеження відповідності знань дітей програмовим вимогам для здійснення індивідуального та диференційного підходу до кожного вихованця, конспекти занять, свят та розваг. 

Спрямовуючи   процес на   виконання   головних завдань, адміністрацією  були  сплановані  та проведені протягом  навчального  року такі  форми  методичної  роботи,  а  саме:

 • педагогічні ради,
 •  теоретичний семінар,
 • семінар-практикум,
 • практикум,
 •  майстер-класи,
 • огляди-конкурси .

 Методична  робота  з педагогічними  кадрами  у  2021-2022 навчальному році  була  спрямована  на підвищення професійного рівня педагогів. В основу планування покладені основні дидактичні принципи: взаємозв’язок всіх розділів освітньої роботи, систематичність, послідовність, доступність, повторюваність матеріалу, диференційний та індивідуальний підхід до дітей.

 Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична допомога в організації атестації педагогічним працівникам, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і організовано були проведені засідання атестаційної комісії, вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять, різних інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками вихованців, що дало змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.

У дошкільному закладі реалізується принцип взаємопроникнення різних видів діяльності на основі взаємодії вихователів та вузьких спеціалістів: координуються зміст занять, здійснюється спільне планування, проводиться обговорення досягнень і проблем окремих дітей і групи вцілому.

   В освітньому процесі ЗДО використовуються такі форми організації дітей:

 • спеціально організована навчальна діяльність,
 • психолого-педагогічні проекти;
 • ігри;
 • самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.);
 • індивідуальна робота;
 • спостереження;
 • свята та розваги;
 • гуртки, тощо.

     Щодня педагоги здійснюють аналіз діяльності, який дає змогу планувати індивідуальну роботу стосовно реалізації потреб кожної дитини. Робота з дітьми раннього віку регламентується освітньою програмою «Українське дошкілля» (нова редакція), яка рекомендована Міністерством освіти і науки України. Нова редакція Базового компоненту скеровує педагогів груп раннього віку на цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до безпроблемного входження до соціуму, предметного і природного середовища через освоєння основних видів життєдіяльності, зміст яких систематизований за освітніми напрямами.

 

Моніторингове дослідження визначення рівня досягнень дітей

 

Проведення моніторингових досліджень якості реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми  «Українське дошкілля» здійснювалось відповідно до нормативних документів, наказів.

Метою проведеного моніторингового дослідження є вивчення стану реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти та завдань освітньої програми «Українське дошкілля». Моніторинг навчальних досягнень дітей за допомогою педагогічного діагностування здійснювали двічі на рік: на початку навчального року (вихідний), та наприкінці календарного року (підсумковий).

З метою проведення цілеспрямованого обстеження рівня засвоєння програмового матеріалу дошкільниками відповідно до 7 освітніх напрямків Базового компонента, вихователям було запропоновано за картками спостереження відповідно до визначених критеріїв оцінити досягнення дошкільників. Ключовим етапом цього моніторингового дослідження стало узагальнення даних щодо сформованості компетентності дошкільників за освітніми лінями відповідно до Базового компонента дошкільної освіти та освітньої програми «Українське дошкілля». Загалом вихованці  засвоїли завдання освітніх ліній Базового компонента та вимог освітньої програми «Українське дошкілля». Моніторинг знань, умінь, навичок за лініями розвитку в дітей дошкільного віку засвідчив, що найнижчі показники належать таким освітнім лініям, як «Мовлення дитини», «Гра дитини».

З огляду на це постає нагальна потреба в перегляді позиції вихователів щодо організації провідної діяльності дітей, підвищення компетентності з керівництва дитячими іграми та створення сприятливого розвивально-ігрового середовища, що містить усі необхідні складники.Також потрібно посилити цілеспрямовану роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей, художньо-мовленнєвої діяльності.Найвищі показники належать таким освітнім ліням, як «Дитина в соціумі», «Особистість дитини», «Дитина у світі культури», що вказує на те, що в закладі приділяється належна увага питанню формування в дітей прагнення вести здоровий спосіб життя, навчанню малят ціннісного ставлення до власного здоров’я. На високому рівні діти здобувають соціальний досвід та розуміють своє місце в соціумі як активного учасника.

 

Медичне обслуговування

 

Медичне обслуговування здійснювалося медичним персоналом у складі сестри медичної старшої Амфітеатрової С.В. Основними напрямками роботи стали  дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення оздоровчо – профілактичної роботи та організація харчування. Також медичною сестрою  планомірно проводилися антропометричні виміри  - 2 рази на рік. Проводився огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів. Згідно з наказом МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні» відповідно до віку дітей у закладі проводилися профілактичні щеплення після письмової інформованої згоди батьків та огляду дитячого педіатру. Постійно проводився моніторинг захворюваності дітей ЗДО. Під особливим контролем був температурний режим приміщень, який в  зимовий період дотримувався постійно. Медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу здійснювалось згідно з планом. Протягом навчального року працівники двічі пройшли поглиблений медичний огляд.

 

Стан здоров’я та фізичний розвиток

 

Впродовж навчального року здійснювався медико – педагогічний контроль старшою медичною сестрою Амфітеатровою С.В, вихователем-методистом Переверзєвою О. В.  за дотриманням режиму дня, розумовими та фізичними навантаженнями, прогулянками, загартуванням та впливом профілактичної роботи на стан дитячої захворюваності. Використання здоров’язберігаючих технологій сприяло якісним змінам показників дитячої захворюваності.  Вся фізкультурно-оздоровча робота в різновікових групах здійснюється відповідно до інструктивно - методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки України. Вихователі груп  постійно працюють над розвитком фізичного стану вихованців, приділяють увагу розвитку рухової активності, прищеплюють культурно - гігієнічні навички. Результати внутрішнього контроля освітнього процесу  свідчать, що в групах створені належні умови для ефективного здійснення фізкультурно-оздоровчої роботи для формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей.

 

Охорона прав дитинства

 

Заклад дошкільної освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у таких державних документах як Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, закон України «Про охорону дитинства». Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2021 року було проведено соціальне опитування сімей та складено соціальний паспорт закладу. Щомісячно оновлюється та доповнюється облік дітей які відвідують  КЗДО №192 ДМР  З батьками проводиться роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.

 

Охорона праці та безпекажиттєдіяльності

 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій; формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпекитощо.

На нарадах при завідувачу постійно розглядались питання щодо попередження дитячого травматизму.

Організаціядоглядузадітьмивідбуваєтьсяпідпостійнимконтролемадміністрації та медичногоперсоналу.

В    закладі    ведеться    робота    щодо     безпеки     життєдіяльності працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані інструкції з охорони праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.

Для проведення роботи з дітьми з питань безпеки життєдіяльності педагоги закладу забезпечені достатньою кількістю дидактичного матеріалу. У батьківських   світлинах   висвітлювалась інформація відповідно тематики.

Відповідно до річного плану роботи у закладі протягом року були проведені

«Тижні безпеки дитини» (жовтень, квітень), метою яких було поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків ;   вироблення  у дітей  дошкільного віку умінь  та  навичок  щодо захисту свого життя   і здоров’я під час надзвичайних ситуацій.

 

Робота з батьками

Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У кожній групі напочатку навчального року було оформлено батьківські осередки, в яких регулярно змінювався інформаційний матеріал. Батьки мали змогу спостерігати за організацією роботи закладу, знаходити відповіді на запитання щодо виховання і розвитку дітей на сайті закладу, у групі viber, facebook який постійно оновлювався матеріалами. Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу сприяла зацікавленості батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі.

 

Виходячи з аналізу, колектив нашого закладу спрямував роботу з родинами на вирішення таких завдань:

 • підвищення психолого-педагогічної просвіту батьків;
 • створення єдиного освітнього простору для дітей в сім’ї і дошкільному навчальному закладі.

 

Фінансово-господарська діяльність

 

Фінансово-господарська діяльність у КЗДО здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами, були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та відповідними комісіями профспілкового комітету, за результатами роботи яких були складені накази, акти перевірок.

Діяльність керівника, вихователя-методиста, завгоспа, педагогів, тех.працівників виконано на 98%

 

Проте, в організації освітнього процесу в 2021/2022 навчальному році   одним з ключових питань залишається інтеграція, індивідуалізація та диференціація освітнього процесу у КЗДО, участь педагогів в апробації нових методик, технологій і впровадження їх у практику розроблених і рекомендованих педагогічних інновацій.

Стимулювання навчально-методичної, дослідницької діяльності педагогів через конкурси-огляди, майстер-класи ,сучасні напрямки в роботі методичної служби та організацію творчих груп.

За підсумками проведеного аналізу виділено проблеми та визначено наступні завдання, які повинні гарантувати подальший розвиток закладу:

    

 • Оптимізація освітнього процесу через вдосконалення змісту освіти, впровадження інноваційних технологій, що забезпечують високий рівень його якості.

 

 • Забезпечення оптимальних умов збереження і розвитку здоров'я вихованців та працівників КЗДО.

 

 • Удосконалення  україномовного середовища у КЗДО.

 

 •  Формування нестандартного, інженерного мислення дітей, виховання інтересу до точних природничих наук, розвиток винахідницьких здібностей, зацікавлення малят математикою, бажання пізнавати світ та робити відкриття .