Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №192 Дніпровської міської ради

 

Педагогічний колектив

Кадрова політика Комунального закладу дошкільної освіти  (ясла-садок) комбінованого типу № 192  будується з урахуванням підвищення професійних вимог до вихователя, які знайшли своє відображення у пріоритетах державної політики з розвитку дошкільної освіти в Україні.

Педагоги КЗДО № 192 ДМР – це спеціалісти високої фахової майстерності. Їх відрізняє творчий підхід до роботи, ініціативність, доброзичливість, демократичність у спілкуванні, відкритість, толерантність.

Однією з умов реалізації поставлених завдань є сформованість у педагогів потреби у безперервному професійному вдосконаленні.

              На початок 2023-2024 н.р.  навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: в колективі працюює  1 вихователь-методист, 1 1 практичний психолог,  1 музичний керівник, 1 керівник гуртка петриківського розпису "Сонячна петриківка", 1 керівник з хореографії, 2 вчителя-логопеда, 8 вихователів, 4 асистента вихователів. Усього 19 педагогів.


Освітній рівень педагогів:

Вищу – 13

Середню спеціальну – 6

 

Фаховий рівень педагогів:

Спеціалісти І категорії – 2

Спеціаліст ІІ категорії - 2

Спеціаліст вищої категорії - 4

Звання - 2

 

          Наш  педагогічний колектив – творчій, стабільний, позитивний, який знаходиться в постійному пошуку нових цікавих  ідей, задумок.

Він відрізняється сприятливою морально-психологічною атмосферою, дружелюбністю, відповідальністю, взаємною вимогливістю, захищеністю його членів. Сприятливий соціально-психологічний стан сприяє підвищенню продуктивності праці, зниженню плинності кадрів, зменшенню гостроти конфліктів, підвищенню ефективності керівництва, поліпшенню загального психологічного самопочуття, мобілізації творчих можливостей  членів колективу.

           Складовими соціально-психологічного клімату педагогічного колективу є:

·        ставлення до роботи;

·        ставлення до співпрацівників;

·        ставлення до самого себе.

 

          Колектив дошкільного закладу освіти «Мрія» –  це добрі і чуйні жінки. Кожна з них – особистість, кожна – це «мама» для своїх вихованців. Тому,  що робота  в дитячому садку – це цілодобова праця навіть тоді, коли ти вдома. Вдома все одно мислиш про роботу: «Як там дівчинки   Марійка та Оксаночка, які захворіли?  Як  Михайлик, якого забрали пізно и він засмутився не по-дитячі? А ще, як наступного дня пройде заняття? Потрібно ще вспіти вирізати трафарети ялинок, підготувати  роздатковий матеріал и пошити костюм «Їжачка» для осіннього ранку…»      

         І якщо ти не хворієш цією професією, якщо ти можеш швидко забути про дітей та їх проблеми, коли переступаєш поріг дитячого садка, тоді професія вихователя не для тебе.

         Педагогічний колектив ЗДО плідно працює з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.

   Підвищенню психологічної та педагогічної компетентності батьків сприяє систематична, різнопланова робота. А саме: колективні, індивідуальні, наочно-інформаційні форми роботи. Педагогічний колектив використовує як традиційні, так і нетрадиційні форми роботи, але перевагу надає дієвим.

         Значимим  у діяльності педагогів є залучення батьків до життя дошкільного навчального закладу, до активної участі у заходах, які передбачають співробітництво, співтворчість вихователів, дітей і батьків. А саме:

 -сумісні проекти;

- спільні свята і розваги;                    

-  виставки спільних робіт;

-  випуск родинних  газет, фотовиставок;

-  дні відкритих дверей;

-  сумісні акції;

-   дні добрих справ;

-організаційно-господарська допомога вихователю: виготовлення іграшок, посібників, карнавальних костюмів, допомога у проведенні занять, свят, розваг;

          Батьки – співучасники навчально-виховного процесу, рівноправні союзники та партнери. З метою формування свідомості батьків, встановлення партнерських стосунків у дошкільному навчальному закладі діє система роботи з родинами вихованців.

           Завідувач закладу Омельченко Наталія Павлівна  надає  консультації, організує роботу батьківського комітету.

          Вихователь-методист Переверзєва  Оксана Володимирівна разом з практичними психологами   Копильовою Оксаною Вікторівною  та Єгоровою Ольгою Валентинівною консультують батьків щодо адаптаційного періоду дітей, індивідуальних особливостей розвитку, проводить психологічні тренінги педагогічної взаємодії.

        Вихователь-методист та вихователі надають поради щодо виховання та навчання дитини вдома, видають батькам педагогічну літературу для читання, проводять анкетування і тестування батьків, залучають до активної участі в заходах, що проводяться в дошкільному навчальному закладі.

        Вчителя-логопеди  проводять зустрічі з батьками дітей, які потребують корекційної допомоги. Ознайомлюють батьків з причинами мовленнєвих вад, діагностикою та шляхами ліквідації недоліків. Надають практичну допомогу батькам та дітям з питань розвитку правильної звуковимови , культури мовлення та мовленнєвої компетентності майбутніх першокласників.

Щорічно, складаючи план роботи дошкільного навчального  закладу на навчальний рік щодо роботи з родинами вихованців, враховується аналіз співпраці з родинами, окреслюються нові завдання для подальшого покращення роботи щодо залучення батьків вихованців до активної участі в житті закладу.

 

Виходячи з аналізу, колектив нашого закладу спрямував роботу з родинами на вирішення таких завдань:

 - підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

- створення єдиного освітнього простору для дітей в сім’ї і дошкільному навчальному закладі.

        Музичний керівник  Мудрик О.Ю.  проводить  з батьками бесіди та консультації з питань музичного виховання. Разом з вихователями запрошують батьків на перегляд свят та розваг; пропонують брати в них участь; організовують сімейні свята; проводять роботу з батьками обдарованих дітей.

       Медична сестра Амфітеаторова С.В  разом з вихователем – методистом  Переверзєвою О.В. надає поради батькам, як організувати фізкультурно-оздоровчу та корекційно-відновлювальну роботу, профілактику порушень постави та плоскостопості в домашніх умовах. Медична сестра  проводить консультації, бесіди та дає поради батькам згідно з планом санітарно-освітньої роботи, індивідуальних звернень.

       Педагогами закладу вивчено стан психолого-педагогічної підготовки батьків. Спілкуючись з родинами, ознайомлюючись з умовами життя, проводячи анкетування, тестування, бліц-опитування визначено диференційні, групи ризику батьків залежно від їх ставлення до виховання дітей, до здобуття педагогічних знань, їх потреб, інтересів, соціальних запитів.

На виконання Закону України «Про мови в Україні», «Про засади державної мовної політики» в КЗДО № 192 ДМР приділялась увага вивченню української мови. Продовжувалася роз’яснювальна робота серед батьків щодо Закону України «Про мови в Україні». Вся ділова документація вихователя-методиста та педагогічних працівників  ведеться державною мовою з дотриманням нормативних вимог. В цілому, педагоги мають достатній рівень володіння державною мовою.

Діти розуміють українську мову, володіють формами звертання, намагаються спілкуватись українською мовою. Але ще стоїть проблема міжособистісного спілкування дітей українською мовою та спілкуванню в повсякденному житті. Це питання потребує подальшого аналізу та вдосконалення.    

Аналіз мовного спілкування дітей в родині через опитування показав, що батьки недостатньо спілкуються українською мовою, в деяких сім’ях зовсім не розмовляють державною мовою, тому словник дітей бідний, мова необразна. З питань виконання Закону «Про мови в Україні» з батьками дітей була проведена консультація «Рідна наша мова», круглий стіл де батьки виконували практичні завдання щодо спілкування українською мовою в родині.

Важливою є робота з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. Питання охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядаються на виробничих нарадах, педрадах, зборах.