Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу №192 Дніпровської міської ради

 

Методична робота

«Однією з важливих особливостей 
                                                               творчості педагога є те, що 
                                                                об'єкт його праці – дитина – 
                                                   постійно змінюється, завжди новий, 
сьогодні не той, що вчора.

Наша праця – формування людини, і це

покладає на нас велику відповідальність, 
яку ні з чим не порівняти»
В. Сухомлинський

 

В  закладі дошкільної освіти сформовано колектив однодумців, у якого є своє педагогічне кредо, свої традиції. Методична служба у роботі з педагогічними кадрами спрямовує свої зусилля на:

• вивчення рівня готовності до роботи у нових умовах

• забезпечення умов для педагогічного зростання

• створення професійного, інформаційного та освітньо-методичного середовища

• популяризацію сучасних освітніх технологій

• інформаційно-методичну підтримку нових форм, методів та способів навчання та виховання дітей

• корекцію напрямків самоосвітньої роботи

• підтримку молодих,творчих і талановитих педагогів

• надання консультативної допомоги.

У дошкільному закладі - 19 педагогів, які працюють в інноваційному режимі над реалізацією потенційних можливостей дитини. Педагоги враховують індивідуальні особливості та інтереси дітей. У методику, яку використовують у своїй роботі педагоги, додають власні оригінальні ідеї, знахідки, експериментуючи, вибирають з них ті, які найбільше підходять даній дитині або групі дітей

          У КЗДО № 192 ДМР забезпечується професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогів. Педагоги підвищують свою кваліфікацію через різні 

ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 

Масові:

• Педагогічні ради

• Педагогічні читання

• Педагогічні аукціони

• Круглі столи

• Банк ідей

• Ділові ігри

• Семінари

• Виставки

• Консультації

• Тренінги

Групові:

• Методичні об'єднання

• Школи передового досвіду

• Школи молодого вихователя

• Наставництво

• Вікторини

• Дискусії

• «Синтез думок»

• Мозкова атака

• Мозковий штурм

• Прес-конференції

• Ініціативні групи

Індивідуальні:

• Самоосвіта

• До курсові або після курсові заняття

• Стажування

• Творчі групи

 

Завдання методичної роботи на перспективу: 

1. Відповідати сучасному соціальному замовленню 
суспільства та держави (оперативність та мобільність.)

2.  Вдосконалення науково-теоретичної та практичної підготовки педагогів, яка базується на принципах: системності, концептуальності, перспективності, об'єктивності, демократизму, гуманізму, педагогічного оптимізму, компетентності,диференціації. 

 

3. Удосконалення інформаційно-технологічної грамотності педагогів.

 

Мета  і завдання методичного кабінету:


Мета: підвищення ефективності методичної роботи, вдосконалення професіоналізму педагогів.


Завдання:
- сприяти у виконанні цільових державних, регіональних програм розвитку освіти;
- створення оптимальних науково-методичних, організаційно-педагогічних, естетичних умов функціонування ЗДО;
- сприяти у практичній допомозі  в організації роботи педагогів з дітьми;
- спонукати педагогів до творчості, вдосконалення педагогічної майстерності
- створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-теоретичної інформації;
- створення умов для задоволення інформаційних, навчально-методичних, організаційно-педагогічних і освітніх потреб педагогів дошкільної установи;
- сприяти оновленню структури і змісту освіти. Підвищення її якості, розвитку навчального закладу, педагогічної майстерності педагогів дошкільного закладу;
- створення інформаційно-методичного простору, що сприяє розвитку системи освіти, реалізації програм модернізації освіти, організації інноваційної та експериментальної роботи, аналітико-діагностичного та експертного забезпечення діяльності дошкільного закладу.

Методичний кабінет у дошкільному закладі – це живий організм, де народжуються ідеї, розвиваються педагогічні таланти, він є методичною допомогою вихователям та фахівцям; місцем, де забезпечені умови для підготовки педагогів до занять, центром наукової та педагогічної інформації. Життєве кредо нашого педагогічного колективу – «Жодного дня без творчості!», а вказівником у створенні системи методичної роботи в дитячому садку, формування творчої особистості педагогів, стає методичний кабінет

 

Основні завдання методичного кабінету в 2023-2024 навчальному році:


• встановлення чіткої систематизації в розміщенні нормативної документації, методичної літератури, матеріалів передового педагогічного досвіду та використання їх у навчальному процесі; 
• надання допомоги педагогам з усіх питань вдосконалення та організації виховно-освітнього процесу, вибору та застосування форм, методів навчання та виховання дітей;
• вивчення, оформлення та поширення педагогічного досвіду.

У відповідності з основними завданнями на базі методичного кабінету:


• організовані заходи по підвищенню професійної компетентності педагогів;
• проводяться заходи з обміну педагогічним досвідом;
• проводяться індивідуальні та групові консультації з питань дошкільної освіти;
• організовані педагогічні читання, читацькі конференції за матеріалами і новинок педагогічної літератури;
• методичний кабінет забезпечує педагогів методичною літературою.